Ngiphuphe ngikhala ngicela ukubuza kuchazani noma kusho ukuthini ukuphupha ukhala? ngesinye isikhathi usuke ukhalela into noma ukhaliswa yinto ethile. Leliphupho sizolihlahlela kathathu.

Ukuphupha ukhala, kuyenziwa ukuba nesilwane, uma ubelethiswe isilwane esikukinyayo ebusuku uyakhala ebusuku. Lokhu kubuye kuhambisane nokuphupha uthandaza, sizoxoxa ngokuphupha uthandaza kwamanye amapage ethu. Ukuvikela kanjani ke lokuphupha ukhala? Geza ngamanzi ano salt ngaphambi kokulalala ukuze uvikeleke ezilwaneni nasezipokini ebusuku.

Ukuphupha ukhala ngenxa yenjabulo kuchaza injabulo enkulu ezayo empilweni yakho.

Ukuphupha ukhala ujulukile, ubaleka, usukelwa ngabantu noma isilwane noma wesukelwa inkomo, kuchaza ukuthi kunobungozi obukulandelayo.

Uyaphupha ukhala uma unegcindezi (strees) empilweni yakho, uma une-strees emsebenzini, noma uxabana njalo nesithandwa sakho, noma kukhona okukukhathazayo, iphupho lokukhala lizokusiza ukuthi ukhiphe intukuthelo kulona, wothi uma sewuvuka ube sewubhodlile intukuthelo seyehlele ngezansi.

Read more dreams below Imithi iziwasho

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Scammer Alert!! Kunama scams aqola abantu, athi azobuyisa umuntu, akwenzele umuthi on your behalf, bese ukhokhile akunike ama articles ami. Angisebenzisani nabo Thokoza gogo, Ayikho inyanga ekwazi ukukhafulela omunye umuntu. Imithi idinga wena mnikazi ukuthi uzenzele. Ayikho inyanga ebuyisa umuntu ngesithombe. Before ufakele imali umuntu mbuze ukuthi uzokuposela yini imithi? uma engakuposeli vula icala. Ungamfakeli imali umuntu othi uzokwenzela umuthi. Always ask for a person's bank account and click verify sender ukuze uthole ama details ebank owner.
Comments
Phumlileh Hlophe 2021-12-06 06:47:22
Sacela kubuza kuthi kuchazan ukuphupha amanzi, sometimes ancolile okunye akhanyay?
Bongeka Mbatha 2022-03-02 22:28:33
Ukuphupha amanz amnyam kusho isifo nom kukhon umuntu ophehla amanzi
Busisiwe Sifunda 2022-03-06 07:31:14
Sanibonani ngicela ukubuza uma uphuphe isihlobo sakho esingasekho sikutshela ukuthi sikuthengele imoto sise sikutshela negama lemoto kuchaza ukuthini?
Nokuthula Nkosi 2022-03-22 08:33:23
Ngiphuphe Umnganwami ekhala ebalisa Mina ngithulisa ngimduduza
Nonceba Skiti 2022-08-16 10:56:05
Ndicela ubuza kuchaza ukuthini ukuphupha ushaywa ngumzali wakho ophilayo noma enze into ekuzwisa kabuhlungu?
Zulu Sinokuthula 2022-09-07 07:12:22
Ukuphupha oyedwa wamalunga omndeni efuna ukuhamba?
Sthembile Masondo 2022-09-17 05:50:30
Sawbona. Ngicela kubuza kusho ukuthini ukuphupha ubona udoga lomfula ludilika kabili okwesibili ludilika kwavela amabhavu amathathu lawa okugeza umtwana osemncane ngathi abekade egqibekile iloludonga
Sthembile Masondo 2022-09-17 05:51:57
Sawbona. Ngicela kubuza kusho ukuthini ukuphupha ubona udoga lomfula ludilika kabili okwesibili ludilika kwavela amabhavu amathathu lawa okugeza umtwana osemncane ngathi abekade egqibekile iloludonga
Nokulunga 2022-11-22 04:08:30
Ndiphupha kulahlele intombi yam enkulu ehlathini ndikhala ndingamfumani
Njabulo 2022-11-28 11:19:48
Ngicela ukbuza ukuthi kusho ukthini ukuphupha uhamba noMfowenu omdala ehamba nawe eyokuthengela ubucwebe begolide ebese ufike ulinganise iwashi legolide futhi
Cebekhulu 2023-01-31 21:43:57
Ukuphupha ukhala uthi uyagula kodwa ubungazizwakahle emzimbeni
Cebekhulu 2023-01-31 21:46:10
Ukuphupha ukhala uthi uyagula kodwa ubungazizwakahle emzimbeni

Read more ngamaphupho...