Ngiphuphe ngikhala ngicela ukubuza kuchazani noma kusho ukuthini ukuphupha ukhala? ngesinye isikhathi usuke ukhalela into noma ukhaliswa yinto ethile. Leliphupho sizolihlahlela kathathu.

Ukuphupha ukhala, kuyenziwa ukuba nesilwane, uma ubelethiswe isilwane esikukinyayo ebusuku uyakhala ebusuku. Lokhu kubuye kuhambisane nokuphupha uthandaza, sizoxoxa ngokuphupha uthandaza kwamanye amapage ethu. Ukuvikela kanjani ke lokuphupha ukhala? Geza ngamanzi ano salt ngaphambi kokulalala ukuze uvikeleke ezilwaneni nasezipokini ebusuku.

Ukuphupha ukhala ngenxa yenjabulo kuchaza injabulo enkulu ezayo empilweni yakho.

Ukuphupha ukhala ujulukile, ubaleka, usukelwa ngabantu noma isilwane noma wesukelwa inkomo, kuchaza ukuthi kunobungozi obukulandelayo.

Uyaphupha ukhala uma unegcindezi (strees) empilweni yakho, uma une-strees emsebenzini, noma uxabana njalo nesithandwa sakho, noma kukhona okukukhathazayo, iphupho lokukhala lizokusiza ukuthi ukhiphe intukuthelo kulona, wothi uma sewuvuka ube sewubhodlile intukuthelo seyehlele ngezansi.

Read more dreams below Imithi iziwasho
Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp

Unezinkinga empilweni? awuthandeki? izinto zakho azihambi kahle? Ukukhipha isichitho usebenzisa holy ash

Ukukhipha isinyama, amabhadi, ususe izinkinga, kukhanye izinto, ususe isichitho usebenzisa holly ash.

Umuthi wemali. Uyafuna ukuthandwa yimali? Ubenenhlanhla yemali? Umsebenzi? Umuthi wenhlanhla yemali.

Isiwasho sokubamnandi uma ungumuntu wesi-fazane, umuthi wokukhulelwa. Umuthi wokukilina issinye.