Ukuphupha ibhokisi kungasho izinto ezimbili :

Uma uphupha ibhokisi lomngcwabo elivaliwe kuchaza ukuthi kukhona okufihliwe kwakho ongakwazi, ngamanye amazwi izinto zakho zivaliwe.

Ukuphupha ibhokisi lomngcwabo futhi kuyasibika isifo esizovela ekhaya noma kumuntu osendelene naye noma kwisihlobo sakho.

Read more dreams below Imithi iziwasho

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Scammer Alert!! Kunama scams aqola abantu, athi azobuyisa umuntu, akwenzele umuthi on your behalf, bese ukhokhile akunike ama articles ami. Angisebenzisani nabo Thokoza gogo, Ayikho inyanga ekwazi ukukhafulela omunye umuntu. Imithi idinga wena mnikazi ukuthi uzenzele. Ayikho inyanga ebuyisa umuntu ngesithombe. Before ufakele imali umuntu mbuze ukuthi uzokuposela yini imithi? uma engakuposeli vula icala. Ungamfakeli imali umuntu othi uzokwenzela umuthi. Always ask for a person's bank account and click verify sender ukuze uthole ama details ebank owner.
Comments
Ntshiuwa Mngomezulu 2021-10-07 10:55:33
Mina ngiphupha ibokisi lo mcwabo elivuliwe line muntu wesilisa ngaphakathi
Nomvula 2021-10-11 06:19:04
Ngicela ukubuza ngephupho lami.ngiphuphe engathi siyemfuleni imina,dadewabo ka mawami nengane yakhe yentombazane,mesifika emfuleni ugcwele ngenhla kwesiziba kunamatshe flat kahle amanzi awamaningi khona ,bese mamncane uyangena kuwo aphumele kuwa angenhla ,nathi singene siphule kulawa amancane ,inhloso yethu besinyukelela ukuyogeza .nangempela mamncane ubeseqalile ukugeza ,ngikhumule nami ngenhla ngigcobe ithawula lami ngensipho ,kuthi ngakogezi kube ngathi umawami uhlezi khona lasigeza khona bay
Nomvula 2021-10-11 06:19:59
Ngicela ukubuza ngephupho lami.ngiphuphe engathi siyemfuleni imina,dadewabo ka mawami nengane yakhe yentombazane,mesifika emfuleni ugcwele ngenhla kwesiziba kunamatshe flat kahle amanzi awamaningi khona ,bese mamncane uyangena kuwo aphumele kuwa angenhla ,nathi singene siphule kulawa amancane ,inhloso yethu besinyukelela ukuyogeza .nangempela mamncane ubeseqalile ukugeza ,ngikhumule nami ngenhla ngigcobe ithawula lami ngensipho ,kuthi ngakogezi kube ngathi umawami uhlezi khona lasigeza khona bay
Nonsikelelo 2022-07-01 07:32:45
Sanibona sacela ukubuza kuchazani ukuphupha ibhokisi lomuntu okade ashona osondelene nawe livaliwe. Namuhla ngiphuphe engathi simbeka endaweni yakhe yokugcina umtanami owashona 2018 bese umzala obembeka athi ngeke ngikwazi esephakathi. Simangale sonke simubuke avule ibhokisi amukhiphe aphefumule. Kanty akusi ngingaphuphanga ngidla ngikhuleka mihla namalanga sengize ngitsele kuthi hlampe inyongo
Nqobile 2022-07-18 02:17:46
Ukuphupha abazali bakho be phila bese ubashiye endlin ubuye sebegwaziwe bashona futh bebulewe omunye womnden naye okade ashona kuchazani
fundisiwe khoza 2022-09-21 14:31:49
cela ukubuza iphupho lengane iphuphe idade wethu esebhokisini ehamba ngemoto emnyama i hearse kodwa badlula ekhaya imito yeza kwami yavele yama phambi komnyango ngiyasaba cela usizo

Read more ngamaphupho...