The article is in both english and isizulu.

DJ bhanana

Inhloso ka Dj banana ukwenza isifiso se-relationship, uyawusebenzisa uma ufuna ukuthandwa yindoda noma ufuna ukwenza indoda izwe wena, ngaphambi kokucabanga ukudlisa umuntu wakho noma ukukhiya indoda ake uzame lomxovo. Uyasebenza ikakhulukazi uma indoda ingasakuthandi, ingasalangazeleli ukuba nawe. uma ufuna indoda ikuthande kakhulu ingezwa mshini ngawe. uzodinga

Thatha iphepha lakho ubhale igama likababazi wakhe bese ubhala ofuna kwenzeke. Khuluma ofuna kwenzeke bese ugcoba iphepha lakho ngomlotha wamandiya, Sika ubhanana wenza indawo enganela ukushutheka iphepha. thatha iphepha lakho ulishukethe kubhanana, ufake ne holly ash, bese uyawuvala ubhanana wakho. uwumbele phansi deep, bese uyamboza, uchamele phezu kwakhona, bese uhamba ubuya ungabheki emuva.

DJ banana ngesingisi

Siwasho can be used for to revive a dying relationship, to stop your man from cheating, or you can use siwasho to ask for anything in a relationship. You need banana, holly ash, pen and paper. Write the name of your boyfriend and a message to him, a message could be something like "i need you to stop cheating", "i need you to love me more"..etc Cut your a small opening on your banana, put your paper inside and holly ash and close your banana. Dig the ground and burry your banana deep, pee on top of the soil, then walk away , do not look back.

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Johannah Themba 2020-08-13 06:19:52
Thinks are good
Barbara 2020-09-12 17:17:05
Kuchazani uphupha ufakwa indandatho umuntu ozwana naye
Bathe 2021-12-13 22:21:30
Nginenkinga yokuphupha abantu abathwasile bafika bathi bathunyiwe kuthi bazonglanda and most of the time kuba zingane ezingaphansi kuka 10 years..kushoni look ngyabonga.
lindiwe Ntuli 2022-01-26 15:18:55
ngcela ukwazi ngo DJ Banana ukuthi umbiwelwa kuphi gcekeno or esgangeni
Nokubongwa Mathonsi 2022-02-18 06:50:57
Kuyini ukuphupha udla nsuku zonke
Amanda Mngadi 2022-03-19 06:04:37
Cela ukwazi ukuthi uDJ Banana uwumbela kuphi egcekeni or esigangen la ongeke uphinde uhambe khona?
Gugu Mashoba 2022-03-21 18:51:01
Ngcel ukbuza uma uhlal emqashweni uwmbelaphi ubanana

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe