Iphupho nencazelo:

Ngiphuphe ngisukelwa abantu, izinkomo, amaphoyisa or iphoyisa noma amasosha. Izolo ngiphuphe ngibaleka ngisukelwa abantu befuna ukungishaya. Lamaphupho alandelayo asho into eyodwa: Ngabe kuchazani ukuphupha usukelwa izinkomo, amapolisa ahamba nezinja , ubaleka zikujaha. noma ukuphupha ubalekela izinja zikusukela zikukhonkotha noma zikuluma. noma uphuphe ushawa ngabantu wena ubaleka. Ukuphupha umuntu wakini owashona ediniwe, noma ethukuthele, noma ecasukile.

Incazelo:

Abantu bakini abadala abathokozile yicala leli onalo ingakho bekusukela , kunenkinga ezayo empilweni yakho ngenxa yokuthi abajabulile. Iphupho alisho ukuthi amadlozi wahlabele noma adinga utshwala kodwa lichaza ukuthi awathokozile, kuhle uye kubantu abahlolayo uzwe ngabo ukuthi kumele wenzeni. Iphupho lamaphoyisa lijwayele ukuhambisa nokuphupha uboshwa noma uphuphe ijele noma usejele.

ukuphupha uleqhwa ngama Polisa kuchaza izinkinga ezizayo empilweni yakho. Ukuphupha ujahwa abantu kuchaza ukuthi kunento oyifihlayo empilweni yakho ekuphethe kabi okumele uyikhiphe, kuneqiniso obaleka nalo okumele ulikhiphe lizwakale, kungenzeka awujabule othandweni noma kwi relationship noma emsebenzini wakho.

Read more dreams below Imithi iziwasho
Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp

Unezinkinga empilweni? awuthandeki? izinto zakho azihambi kahle? Ukukhipha isichitho usebenzisa holy ash

Ukukhipha isinyama, amabhadi, ususe izinkinga, kukhanye izinto, ususe isichitho usebenzisa holly ash.

Umuthi wemali. Uyafuna ukuthandwa yimali? Ubenenhlanhla yemali? Umsebenzi? Umuthi wenhlanhla yemali.

Isiwasho sokubamnandi uma ungumuntu wesi-fazane, umuthi wokukhulelwa. Umuthi wokukilina issinye.