Yebo Funda

Imixovo

ALL LIST OF ALL IZIWASHO CHOOSE UMAZIKHETHELA, UKHETHA ISIWASHO OSITHANDAYO

Loose Weight

Ikhandlela Lezimanga

Chicken farming

Entrepreneurship business ebook

Download Free Entrepreneurship ebook.

Mans Clinic

Izinkinga zasembhedeni zamadoda

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Simangele Biyela 2020-08-14 13:15:27
Ukwenza iskhumba sibe sihle amanze rice ugeza ngawo wodwa kanjalo ne lemon juice inkiwi yona usebenzisa zona lezinto uyazihlanganisa noma uyazishktshashitsha ukgeza ngazo
Zonke Mnisi 2020-09-04 06:19:19
Ngicela umsebenzi, izitha zam zivele, ibhizinisi lam liphumelele, umshado kanye nemoto kuphemele yonke into engiyifisayo kuveleke nenhlanhla Yami. Ngicela imali Yami ibuye Kimi yonkhe kubobonkhe labagulukugu abangebele. Ikakhulu ngicela uthando kuMlungisi, sekake angihloniphe nami
Zinhle 2020-09-04 06:58:37
Ngicela umsebenzi nezinto zami zikhanye
Lungelwa tshetsha 2020-09-04 07:03:28
Ndicela ukuba ndiyeke ukrwelwa yinto endingayaziyo emzimbeni ndicela nomsebenzi ongcono ndicela kususwe imigqwiso endinayo ndiyeke nomonelwa intshaba zam ndiceluzibona ziziveze
Lungelwa tshetsha 2020-09-04 07:05:30
Ndicela ukuba ndiyeke ukrwelwa yinto endingayaziyo emzimbeni ndicela nomsebenzi ongcono ndicela kususwe imigqwiso endinayo ndiyeke nomonelwa intshaba zam ndiceluzibona ziziveze
Lungelwa tshetsha 2020-09-04 07:06:07
Ndicela ukuba ndiyeke ukrwelwa yinto endingayaziyo emzimbeni ndicela nomsebenzi ongcono ndicela kususwe imigqwiso endinayo ndiyeke nomonelwa intshaba zam ndiceluzibona ziziveze
Dumisani Yehana 2020-09-04 08:14:40
ndicela imail yam ibuyelekum ndicela businesses yam zam ingamalazo Yehana Projects building Construction enye mashona security and cleaning ndicela nemali izekum ndihlonishwe ngabatu
Noluthando sebengu 2020-09-04 09:21:21
Ndicela imali MNA nomsebenzi ndenze kuhle kwingane zam qha
Phumelela Sptondoshe 2020-09-04 10:40:25
Ndicela impumelelo ebomini bam thixo andiphe amandla
Sibongile bhali 2020-09-04 10:58:59
Ndicela umsebenzi kusuke amabhadi ndibenentlahla
Sbahle Gamedze 2020-09-04 11:46:03
Ngicela umsebendzi nemali nedlela yam ikhanye
Snowy 2020-09-04 14:15:22
Ngicela I business lami likhule ngicela nendoda yami iyekele ukudlala ngemali, ncela kukhanye empilweni yami
Honoured Ndlovu 2020-09-04 14:28:16
Ngicela kuba izinto zami ziphumelele, ngithole umsebenzi ozongibhadala imali ethu kubaningi ngiphume enhluphekweni engikuyo
Honoured Ndlovu 2020-09-04 14:29:30
Ngicela kuba izinto zami ziphumelele, ngithole umsebenzi ozongibhadala imali ethu kubaningi ngiphume enhluphekweni engikuyo
Nomakhaya Damane 2020-09-04 16:59:07
Cela khanyiselwa fumane umsebenzi enkosi baba
Simiso DlomoD 2020-09-04 17:17:44
Ngicela Umsebenzi Ngibe Nemali
Duduzile Dlamini 2020-09-04 18:26:57
Ngicela imali,Ngicela ukuphumelela empilwen, ngicela ukuth ngthole abantwana ngicela ukukhanye konke empilwen yam
Nosbusiso Molefe 2020-09-04 18:45:24
Ngicela ukuthola umsebenzi nemali angphumeleli empilweni siza 🙏
Sithokozile gumede 2020-09-04 19:10:43
Ngicela ukuthi lzinto zami zikhanye ngibenekusasa elinhle lomsebenzi
Zifikile Peter 2020-09-04 19:58:55
Ngicela ukukhanya empilweni ngiphumelele ngicela nomsebenzi nenhlanhla yemali
Babalwa Dlangamandla 2020-09-04 20:36:34
Ngicela umsebenzi ,umthandazo ukuthi ngipasse Kyle leanership engikuyo,ngenze umsebenzi khona ngizopass ubaba wengane abe nobudlelwane nengane yakhe amsupport in all aspects of life
Babalwa Dlangamandla 2020-09-04 20:38:45
Ngicela umsebenzi ,umthandazo ukuthi ngipasse Kyle leanership engikuyo,ngenze umsebenzi khona ngizopass ubaba wengane abe nobudlelwane nengane yakhe amsupport in all aspects of life
Sakhie lusib 2020-09-04 21:16:38
Ngicela ukuba ilotto kulo mgqibelo
nelisiwe Alus Banda 2020-09-04 21:58:01
Ngidinga umsebenti
Senzo mshubi 2020-09-04 22:30:21
Nami ngicela umsebenzi ongcono kanye nokuphila okungcono kusuke wonke amashwa nemimoya emibi engilandelayo ngibe nempilo engcono izinto zami zikhanye
Senzo mshubi 2020-09-04 22:31:12
Nami ngicela umsebenzi ongcono kanye nokuphila okungcono kusuke wonke amashwa nemimoya emibi engilandelayo ngibe nempilo engcono izinto zami zikhanye
Senzo mshubi 2020-09-04 22:31:17
Nami ngicela umsebenzi ongcono kanye nokuphila okungcono kusuke wonke amashwa nemimoya emibi engilandelayo ngibe nempilo engcono izinto zami zikhanye
Nkosazana mdliva 2020-09-04 23:12:26
Ndicela undincede akhonto lungayo eskolweni yam,Mali phelela sandleni,relationships ezi last,andinanto and andinamntu ndi lonely.kubi
Gretta Ngwenya 2020-09-04 23:26:19
Ngicela ukwakha ikhaya lam alakhekhi imali iyashelela lokhu ngahlala ku 1 room ekhaya angithuthuki ngimindawonye
Gretta Ngwenya 2020-09-04 23:26:33
Ngicela ukwakha ikhaya lam alakhekhi imali iyashelela lokhu ngahlala ku 1 room ekhaya angithuthuki ngimindawonye
Loyiso Baskiti 2020-09-04 23:42:14
Ndibulisile mthandazeli ndicela iziwasho zentlahla yemali ndinamatyala amakhulu family yam iyasokola ngoku
Loyiso Baskiti 2020-09-04 23:42:29
Ndibulisile mthandazeli ndicela iziwasho zentlahla yemali ndinamatyala amakhulu family yam iyasokola ngoku
Sbongile Khabazela 2020-09-05 15:16:40
Ngicela inhlanhla empilweni yami kukhanye ngicela nemali
Sbongile Khabazela 2020-09-05 15:16:55
Ngicela inhlanhla empilweni yami kukhanye ngicela nemali
Sbongile Khabazela 2020-09-05 15:17:02
Ngicela inhlanhla empilweni yami kukhanye ngicela nemali
Nosiseko Ncikidana 2020-09-05 16:48:52
Ndincela intlahla yemali nomsebenzi ndiphumelele ebomin bam
Nomonde fongoqa 2020-09-05 18:52:05
Bendicela ukuba ndiyek ukwehlelwa ngamabhadi nobubi ndicela nemali ndilungise ikhaya lam
Tobi zimkhitha 2020-09-05 21:18:35
Ndicela imali nempumelelo ebomini bam ,abantwana bam ndibacelela impilo
Tobi zimkhitha 2020-09-05 21:22:00
Ndicela imali nempumelelo ebomini bam ,abantwana bam ndibacelela impilo
Ncedo Luma 2020-09-06 16:20:20
Ndicela impilo , nempumelelo emizameni yam , ndiyibone nento endiyenza ngemali ingapheleli ezandleni
Nonhlanhla Tshuma 2020-09-06 18:45:32
Ngicela ungivulele inhlanhla, umsebenzi ukuze ngikwazi ukuphilisa ingane zami nabazali
Nonhlanhla Tshuma 2020-09-06 18:52:01
Ngicela umsebenzi, inhlanhla yemali, izitha zami zingafinyeleli emdenini wam, umuzi wami wakheke ngingaba nga nakuphazaniseka, ngidinga imali ngikwazi ukusiza abazali bam ngabakudingayo njengoba bengasakwazi ukuzisebenzela
Mpho Sebalo 2020-09-07 04:31:00
Ke kopa maatla a gore le nna ke pass matric. This is the third time now I’m rewriting it please help me pass it
Sibongile Makgoro 2020-09-07 13:57:50
ngicela ukuthi izitha zami Lezi ezingathandi uma ngiphumela ziziveze ngicela nokuthi umntwana wami ayeke ukbhema ngoba ngathi thanda alisebenzi uma esedle lento yakhe
Nokuthula Mtsitshe 2020-09-08 06:06:34
Molo kunjani Tata ndicela undiphe amandla ndinqobe izitha zam bendise mshatweni ndaswelekelwa ngumye ni ngo 2018 zange ndiphinde ndihlale Kakhuhle ndaze ndaphuma ndinomntana kuye nemali zakhe aziphumi akhonto ilungayo kubi empilweni yam akum andanga ndimane ndithukwa ngunyana womyeni Uthi ndabulala utata wakhe
Balisa Ntoyaphi 2020-09-08 20:02:22
Ndiyabulisa tata ndicela umsebenzi andiphangeli kudala ndifaka icv yam andide ndiqashwe
Balisa Ntoyaphi 2020-09-08 20:05:30
Ndiyabulisa tata ndicela umsebenzi andiphangeli kudala ndifaka icv yam andide ndiqashwe
siyanda madlala 2020-09-09 20:25:36
thokoza mhkulu ngicela ungiphe inhlanhla ye mali ngiwumuntu okhonze uku gembula kodwa izi number maziphuma zuvele zigejane angsazi kmele ngenzenjani manje kanti nezinto zami azimile kahle
Sisipho gcuwa 2020-09-09 21:43:06
Ngicela inhlahla nom sebenzi empilweni yam
Philasande 2020-09-10 08:02:06
Ndicela imali mna ndiyahlupheka kwenzele ndizokwazi ukwenza izinto ezibhadlileyo ngemali
Mpho Vika 2020-09-11 14:54:48
Ndicela intlahla imali ndiyahlupheka kunzima ndikwazi kwakha khayalam fundise nabantwana bam
Noluvuyo mathumbu 2020-09-11 16:32:25
Ndicela intlahla yemali tata nomsebenzi kungk nje simisiwe emsebenzin kuya retrenchwa umntu ulimele imssg nge mnthend ukuth uyabuya okanye awusabuyeli cela undikhanyisele ndibuyele emsebenzin wam ndikwaz kwakhe ekhaya lam ndikwaz ukugcina imali amen
Angel mbili 2020-09-12 09:29:33
Ngicela imali yokulungisa ekhaya ngakhele izingane zami umuzi ngikhokhe izikweleti
Angel mbili 2020-09-12 09:33:18
Ngicela imali yokulungisa ekhaya ngakhele izingane zami umuzi ngikhokhe izikweleti
Bheki Gina 2020-09-12 09:49:09
Ngicela I nhlanhla yemali kuse ngizokwakha umuzi wakwethu. Ngiphumelele
Andiswa Nkombisa 2020-09-13 01:27:13
Ndicela imali engenabungozi, ndiyahlupheka imali uyabaleka esandleni ndicela ne promotion emsebenzini, imeko yam ayintle neze
Silindi Cynthia Zuma 2020-09-13 04:32:20
Ngicela iwatap no yakho please
Mbali khumula 2020-09-13 13:25:43
Ngicela ungisize nami ngithole umsebenzi bese nendoda iyeke ubufebe ingishade kuphele ukuhlupheka
Mbali khumula 2020-09-13 13:26:13
Ngicela ungisize nami ngithole umsebenzi bese nendoda iyeke ubufebe ingishade kuphele ukuhlupheka
Nontokozo Nyathi 2020-09-13 22:34:06
Ngicela ukuthi sihlale ngokuthula nomyen wam ayeke nokufeba kuvuleleke nenhlanhla yemali
Luyanda skiet 2020-09-15 11:10:52
Cela umsebenzi obhadlile kuphele namabhadi kubenokuthula emndenini wami ..
Siphokazi Tshaka 2020-09-15 20:58:38
Ndicela umsebenzi ongcono ndizokwazi ukunaka abantwana ngendlela eright nemali ndizonaka ikhayalam
Thembelihle Zwane 2020-09-16 13:11:43
Ngicela ukumthola umsebenzi omuhle okhokhelayo,lapho ngifakele khona izicelo zomsebenzi bangiphe umsebenzi bangiphendule🙏
Ezekhaya Nkonyane 2020-09-16 13:13:33
Ndicela umtshato nomsebenzi
Nontokozo ntunja 2020-09-16 13:21:21
Ngicela ikhaya inhlanhla kuhlakazeke izitha ngiphile emzimbeni kakhulukazi amathambo ngithandeke ebantwini idlozi lami lingezeke libuye lingibheke kuphele ubango emadlozini angamile bangicacisele umsebenzi elinginike wona idlozi lakomalume lingiphe intethelelo langonekhon nabo baxolelane izibonakaliso zicace bonke ubunzima engikubo kudede kusuke ubunyama kuvele ukukhanya...ngiyabonga
Lindokuhle ninela 2020-09-16 13:56:24
Mina nje ngikhala ngenhlanhla yemali qwabe
Hlengiwe Msane 2020-09-16 14:06:49
Ngcela ukusizakala kulelikhaya izinto zami zimile nje imali angitholi bank
Msondezi langa 2020-09-16 14:28:58
Cela ukuthi sihlale kakuhle nomfazi wam ..cela nomsebenzi ongcono
Msondezi langa 2020-09-16 14:29:23
Cela ukuthi sihlale kakuhle nomfazi wam ..cela nomsebenzi ongcono
Bukelwa grace sitoki 2020-09-16 15:09:32
Ngicela imali ngiphumelele ngithole msebenzi ngkwazi kunekekela mdeni wam
Khumalo khanyisile 2020-09-16 16:10:22
Ngicela uungikhulekise kudede ubumyama kuvle ukukhanya ngithole nemali noma umsebenzi izikweletu kunzima
Anele Mbangata 2020-09-16 16:21:51
Ndicela ukukhulelwa, nomsebenzi,nezitha zam zivele,kusuke isimnya
Anele Mbangata 2020-09-16 16:24:51
Ndicela ukukhulelwa, nomsebenzi,nezitha zam zivele,kusuke isimnya
Olga 2020-09-16 17:07:21
Ndicela ukuba nenhlanhla ndicela amaphupha am akhanye ndivuke nawo amatyala am aphele abantwana bam bakhuseleke
Mathabo malinga 2020-09-16 20:06:30
Please help all boyfriends that I get all of them they using
THEMBAKAZI yakhe 2020-09-16 23:18:24
Ndincela ukuncedwa umntanam aqeswe emapolideni please ngoku ekuqaleni my October kuzaku thathwa phaya kubi plz nidithandazise aqeshwe
Nontokozo ntunja 2020-09-17 01:34:16
Ngicela ikhaya inhlanhla kuhlakazeke izitha ngiphile emzimbeni kakhulukazi amathambo ngithandeke ebantwini idlozi lami lingezeke libuye lingibheke kuphele ubango emadlozini angamile bangicacisele umsebenzi elinginike wona idlozi lakomalume lingiphe intethelelo langonekhon nabo baxolelane izibonakaliso zicace bonke ubunzima engikubo kudede kusuke ubunyama kuvele ukukhanya...ngiyabonga
Anelisa Makapela 2020-09-17 06:32:16
Ngcela imali ngizophumelela kwingxaki zam zobomi ...enkosi
Nthabeleng tubatuba 2020-09-17 11:57:22
Mina ngicela usizo ndifuna imali
thabani sipho Sikhak 2020-09-17 15:56:55
Ngicela ukuba nezimali ngishade nezimoto nemfuyo nomndeni ophila kahle osebenzayo ngicela kubuye nez I Mali zami zonke engizisebenzile nabangikweletayo bangifonele bazibuyise
Phumla jam-jam 2020-09-18 05:53:32
Camagu gogo mna ndicele into Zam zibambe kakuhle akhonto ilungileyo ndimoshakelelwa ndilahlekelwe ndixabane nabantu ngumgqwaliso ndicela usizo
Andile Nene 2020-09-19 04:52:36
Ngicela ukukhanya empilweni yam nebabaz libuye ngithole umsebenzi izinto zam kazihambi kahle angaz kwenzakalani ngempilo yam
Andile Nene 2020-09-19 04:53:14
Ngicela ukukhanya empilweni yam nebabaz libuye ngithole umsebenzi izinto zam kazihambi kahle angaz kwenzakalani ngempilo yam
Lona 2020-09-19 04:56:43
Ndicela amandla ophumelela.ndicela umsebenzi.ndicela ubabona abantu abandimonelayo
Julia mokhatshane 2020-09-19 05:40:11
Ndicela umsebenzi mali nomtshato ndifuna ubusa nekhayalam.
Andile Eric Johnny 2020-09-19 22:18:28
Ndicela ukuphumelela amandla nomfazi indlu nemoto ishishinilam liphumelele
Patricia Chonco 2020-09-20 11:04:16
Hi I need help I need to Winn are lotto
Zandile skhakhane 2020-09-20 11:59:07
Ngihlushwa lomuntu lokhu engitshel ngo mawengane
buhle 2020-09-21 09:06:26
ndicela ukhuphe moya mdaka ekhaya kuphele umlo ophakathi ekhaya kubekho uxolo ..mna undipasise eskolweni ndifunde ncwadi zam ndiphumelele..uphe makhulu wam imali for enze imisebenzi ekufuneke eyenzile endlini yakhe i needs
Boom-Shaka 2020-10-09 06:51:16
Ndicela uku pass nosapho lwasekhaya luvane
Zuzeka mbutho 2020-10-12 13:54:55
Ndinegxaki indoda. Yam inesimnyama inamabhadi imali akayiboni isuke iphele engenzanganto ibalulekileyo
Lungile sithole 2020-10-15 14:06:13
Bengicela imali engena ebank kunemali engiyikweletayo kumele kufike uDecember sengikhokhile ngicela nalomsebenzi engiwuthenjisiwe ngiwuthole izinyo zami zikhanye
Nontobeko Ndlela 2020-10-18 02:56:31
Ngicela imali uthando nokuthula empilweni yami
Nontobeko Ndlela 2020-10-18 02:57:14
Ngicela imali uthando nokuthula empilweni yami
Themba 2020-10-18 07:59:03
Konke okuhle
Nompumelelo Khoza 2020-10-18 20:48:32
Ngicela kuhlambululeka kukhanye ngithole umsebenzi onemali
Ntombi a Sithole 2020-10-19 16:11:17
Ngicela umsebenzi oncono obhadalayo
Xolani xiphu 2020-10-20 20:01:24
Ngicela umsebenzi ngizosappota abantwana bam nomama wabo
Simphiwe Masoka 2020-10-21 04:59:38
Ngicela izinhlanhla zemali ngiphumelele kule business engifuna ukuyivula
Sphe Vilakazi 2020-10-24 11:16:34
Ngicela imali nomsebenzi ngicel usizo nginenkinga yokuhanjwa ubukhuphe kodwa angikubini sengifile
Nicholas Buthelezi 2020-10-27 12:12:13
Ngicela izinhlahla zemali nami ngphile impilo engcono ngvuse umuzi kababa ngelekelele isimo wasekhaya ngoba kungekho muntu osebenzayo nabo abazali sebekhulile sebeziphilisa ngemali ye mpesheni so ngfisa ukuth nami ngibe nenhlahla yokuthola imali noma ngfikelwe izinumber zelotto nje emaphusheni ami ngvuke ngizikhumbula zonke bese ngyozidlala ukuze ngelekelele isimo sasekhaya nami ngakhe umuzi kababa
Khanyisa jokweni 2020-10-28 06:30:26
Ngicela intlala yemali Baba ngabhalisa kwimaliyegrant ka R350 andidendiphendulwe ndiyayidinga imali
Phumza Mantewu 2020-10-31 17:12:56
Ndicela intlantla ndifumane umsebenzi onemali ndakhe ikhaya lam nentlatla umali
Ncube Gugulethu 2020-12-01 18:03:01
Ngicela inhlanhla yomsebenzi leyemali ....lokukhipha imimoya yokungaphumeleli emdenini Kanye lesifo ezimbi emzimbeni Ngicela usinzo nginenkinga yokungangeni Kuma periods lomnawami ...ngthemba ngzaluthola usizo laphe Khaya ngiyabonga
Siyavuya 2020-12-08 19:39:59
Ndisazama ukuzenza eziziwasho sendiwubona umohluko kodwa
Siyavuya 2020-12-08 19:40:44
Ndisazama ukuzenza eziziwasho sendiwubona umohluko kodwa
Athini Mnqani 2020-12-09 13:46:01
Cela ilifu elimnyama kunye namabhadi aphume empilweni yam
wendy mxinwa 2020-12-11 16:42:37
Ngicela umsebenzi ozongikhokhela kahle imali ingapheleli ezandleni nomuZi warm uZe upheld kunini ngiwZama ungapheli nalesilwane esingilandelayo
Mbangiseni mtiki 2020-12-13 07:28:51
Ngicela ungivulele inhlanhla yemali ngizokwazi ukulungisa ikhaya lam Amen
Noma Sibeko 2020-12-20 18:23:53
Ndicela R3000 zothenga impahla zabantwana zesikolo
Mboniseni mthethwa 2020-12-20 19:22:31
Ngicela izinhlahla zemali kukhanye empilweni yami
Ntombi nxumalo 2020-12-20 19:47:25
Ngicele kungene iR5000 ngfuna ukuthengela uXmas ngisebenzisa yona lenumber kucapitec wami
Thandeka Ngwane 2020-12-20 20:12:33
Bendicela intlanhla zemali andinayo nqabile
Thami kgomo 2020-12-20 21:11:02
Ndicela izinto zam zonke zivuleke
SFUNDO Zulu 2020-12-20 23:00:16
Ngicela Mali plz
Nontobeko 2020-12-21 08:59:01
Ngicela kuvuleke izindlela zami zimnyama ngiyasebenza kodwa imali angiboni ngiyenzani yebo Yona yincane kodwa ivele iphele ngingazi ngenzeni ngayo ngicela usizo bo nhifuna ukuvusa umuzi wasekhakhaya no parants konke konke kubheke Mina .ngimane ngithole promotion at work
Lindile State Mqai 2020-12-21 21:23:05
Izinto zam azihambi kakuhle tu. Imali yam iphelela esandleni, andiyazi ukuba ndiyenza ntoni. Ndingumntu nje onamatyala namabhadi.
Sibulele chiya 2020-12-22 13:17:38
Ngicela imali nokuyeka utshwala amen
Sanele Bakajana 2020-12-22 18:53:06
Ngicela imali ewu 10000 kunye nomsebenzi ngiyabonga
Alexia Hlophe 2020-12-23 12:37:19
Ngicela usbari ahlukane nononhle abuye eze kumina athande mina ngedwa angihloniphe
Busie Flamini 2020-12-23 14:11:15
Ngicela inhlanhla yomsebenzi nomkhwenyane esizothandana naye sigugelane nemoto
Nobukhosi Mpofu 2020-12-23 22:28:07
Ngicela inhlanhla yomsebenzi nomendo ..into zami ziphumele ukuvulwe la okuvalwe khona .
Siyanda Williams 2020-12-25 08:50:15
Merry Xmas Power Dock Rock, ngicela intlahla yemali
Nhle Ngubane 2020-12-25 17:42:23
Ngicela imalli,nokulapheka kwizinduna ebusweni nokuba nenhlanhla
Siyabonga Zulu 2020-12-25 22:28:54
Ngicela imali zengikwazi ukulungisa yonkinto engalungile ebhekene nami
Sthembiso Ngubane 2020-12-26 11:31:24
Ngicela izinto zami baba zikhanye ngibe nenhlanhla ngithole imali ngingasweli lutho empilweni ngithandeke ebantwini nasemculweni wami ngiphumelele
Noma themba khuzwayo 2021-01-05 17:52:36
Ngicela ukuphumelela empilweni,ngibe mali ngakhe
Zandile Sindane 2021-10-13 01:38:04
My children are writing exams what can i use for them
Yolanda BOK 2022-08-31 19:48:12
Uma ufuna ukubuyisa isthandwa sami lokuthi singithande
Yolanda BOK 2022-08-31 19:48:43
Uma ufuna ukubuyisa isthandwa sami lokuthi singithande
Bongeni Mthiya 2022-09-14 14:03:25
Ngicela inhlanhla yokubba ngibe nemali n=, ngibuyise isithandwa sami, kudede izifo emzimbeni wami ngithandeke kubantu kiminxayonke emhalbeni esiphila kuwo. ngibe nenhlalakahle ekhayeni lami ngingasokoli nomndeni wami neziingane zami zithole zonke umsebenzi.
Portia tshawe 2022-09-21 20:22:22
Mina kunomuntu engimthandayo sinikezene ama number so ngifuna angithande ungicabange ngenzenjani

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe

Thenga imithi

Ukuthenga imithi, click here: thinta kuzovulekwa whatsapp 0633220426

Sithole ku YouTube

Buka ama videos ethu achaza ngemithi ku youtube.
© Copyright 2021, mnelisi.com
Read our disclamer before trying any of the content on this page.
disclammer