Ngiphuphe ngishayela imoto ngabe leliphupho lichazani? Mina ngiphuphe ngigibele imoto ngabe lisho ukuthini leliphupho, Amaphupho ngemoto siyawachaza kuleli page. Funda lapha ngezansi sikuchazele ukuphupha uhamba ngemoto kusho ukuthini.

Ngabe lichazani iphupho lokuphupha imoto udriver? ukuphupha imoto kungeyakho uyithengile imoto entsha sha, ithengwe nguwe uyishayela noma ke ungakwazi uku driver noma uphuphe umngani wakho ethenge imoto entsha , noma uphuphe ekhaya lakho kukhona imoto ethengiwe, okungenzeka ithengwe ngumama wakho noma ubaba wakho noma usisi wakho or ubhuti wakho ukuphupha ugibele imoto okungenzeka kube yi bus or ibhasi, itaxi or itekisi noma uber noma i truck ngesinye isikhathi iphupho liyaveza imibala yemoto kube yimoto emhlophe, ebovu, emnyama, eblue, maroon ukuphupha imoto emile kusho ukuthi impilo yakho ayizoqhubeka kusakude uthole impumelelo ukuphupha imoto ehambayo kona kuchaza ukuqhubeka kwempilo , kuchaza ukuthi impilo iya phambili imoto ehlehlayo yona ichaza ukungalungi kwezinto uma imoto ishayisa ephusheni noma iwa , iginqika kuyinto embi kuchaza ingozi uma ugijimisa imoto noma ugibele imoto egijimayo kakhulu kuchaza ulaka lwabantu abaphansi - amadlozi akho athukuthele uma imoto indala lokho kuchaza abantu abadala ukuphupha imoto yomgcwabo kona kuchaza ini? nakho kuchaza isifo imoto ethwala imali yona ichazani ephusheni? ichaza umcebo kodwa onobungozi phakathi uma imoto ke ephusheni udriver ingahambi inqaba uze uyishove njenge bhayisikili kuchaza ukubanzima kwempilo ezokwehlela uma uphupha unemoto kodwa itshontshiwe noma itshontshwa kuchaza into efaka nokuthakathwa noma ukuthwetshulwa

Read more dreams below Imithi iziwasho
Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp

Unezinkinga empilweni? awuthandeki? izinto zakho azihambi kahle? Ukukhipha isichitho usebenzisa holy ash

Ukukhipha isinyama, amabhadi, ususe izinkinga, kukhanye izinto, ususe isichitho usebenzisa holly ash.

Umuthi wemali. Uyafuna ukuthandwa yimali? Ubenenhlanhla yemali? Umsebenzi? Umuthi wenhlanhla yemali.

Isiwasho sokubamnandi uma ungumuntu wesi-fazane, umuthi wokukhulelwa. Umuthi wokukilina issinye.