Home news

Izingane zezilwane zonke ngesizulu

Lapha sibheka abantwana bezilwane in zulu ngesizulu sizoxoxa ngalezilwane ezilandelayo , inyamazane, ingwenya, inyoka, ibhubesi, indlovu , inja, ikati, inyoni, inkukhu, idada Ngabe zibizwa ngani izingane zalezilwane?