isikhuni sibuya ngomkhwezeli kusuke kushiwo lapho umuntu edala impi ukuthi abantu baxabane bese impi iyajika iphendukela yena , isikhuni kusuke kuwukhuni olubasiwe emlilweni, umkhwezeli ngumuthi ophethe amalahle omcilo ocimayo ukuze amalahle ezoba bovu umlilo uvuthe uqhubeke. Abanye bakhule emalokishini abawazi umlilo ubaswa kanjani kuhle sinike abantu incazelo yonke yesaga esisuke sikhuluma ngaso.

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe

Iziwasho nemithi

izithakazelo

izisho nezaga

Amagama esizulu izincazelo