Inyoni ihluthuke isisila lokhu kuchaza ukweswela noma ukuphunyika engozini, inyoni isimpaphe ezingemuva izimpaphu zangemuva zibiswa ngesisila, izilwane zona ziba nomsila, kuyenzeka uzame ukubamba inyoni kodwa ubambe isisila inyoni yona indize, abake balusa bazongifakazela kul0khu kuyinto ejwayelekile.

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe

Iziwasho nemithi

izithakazelo

izisho nezaga

Amagama esizulu izincazelo