intindili

intindili iyadayisa ku mnelisi.com uma ufuna ukuthenga intindili sithumelele whatsapp 074 769 3829 sincela ungafoni, uma ufuna ukubuza imibuzo iphendulwa kuwhatsapp sithola ama calls. sidayisa intindili ikhubalo eliletha imali. intindili umuthi price is R150 siyidayisa ngo R150 intindili engathakiwe edonsa imali. Kule number kudayisa intindili engathakiwe kuphela, awukho omunye umuthi esiwudayisayo. intindili price is R150 kuthina. Geza ngentindili lokho okumhlophe okungu powerder kwayo uyageza ngakho ukuze ubize imali. Intindili yesilisa ihlukile kwintindili yesifazane, enye intindili uma uyifaka emanzini iyagcwila emanzini leyo ngeyesilisa, uma intanta emanzini leyo ngeyesifazane.

Intindili Necklace iyadayisa uyayifaka emqaleni, ikuvikele ibize imali lapho uhamba khona.

Intindili amakhandlela

Intindili yenziwa ngezindlela eziningi, uyayikhanyisela amakhandlela uma ungumuntu othanda iziwasho, uyikhanyisela ikhandlela eli green. Ukhulume nayo nekhandlela ngokunjalo.

Hot topic

Iziwasho

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Tumelo kagung 2022-07-28 13:00:51
I need this muthi pls

Hot topic

Iziwasho