What are different types of isikhafulo?

What are types of isikhafulo?

isikhafulo esinamandla

isikhafulo esinamandla referes to isikhafulo with added ingredients to make it powerfully, certain things are added to isikhafulo , so are spirits some are animals parts

isikhafulo sothando

isikhafulo sothando refers to anytype of isikhafulo for making someone fall in love with you, this is a generic word for a isikhafulo for love. There are other isikhafulo which are not meant for love, example: isikhafulo for someone to bring back the money he is owing you.

isikhafulo sendoda

isikhafulo sendoda this refers to isikhafulo sokubuyisa indoda then people abbreviates it as isikhafulo sendoda. In english isikhafulo sendoda means that isikhafulo for bring back a man.

ISIkhafuLo solwandle ISIthaNdwa ESIShEShayo ukubuyISa INdoda ESINaMaNdLa SoLwaNdLE uMchaMo

isikhafulo esisheshayo

Isikhafulo esisheshayo means a fast isikhafulo for bringing back your partner certain things are added on isikhafulo to make it faster.

isikhafulo somchamo

Isikhafulo somchamo is the muthi for bring back your partner that uses a urine, this can be isikhafulo in a form of isiwasho or isikhafulo with umuthi.

Stealing articles from this website is illegal, no matter how small or big the content you stole. I have sent letters to few website admins. I will start taking people to court now. If you are a true traditional healer you should not be scrapping my ideas.

isikhafulo sesithombe

Isikhafulo sesithombe is when isangoma or inyanga mixes umuthi that uses a picture to bring back a partner. Isikhafulo sesithombe is known for being powerfull. this is according to mnelisi.com

isikhafulo somoya

Isikhafulo somoya almost all izikhafulo uses umoya isikhafulo goes via umoya to the recepient.

isikhafulo somchamo

Isikhafulo somchamo this is isikhafulo with a hint of a urine. normal this skhafulo also uses sea water. This is a well know isikhafulo that always works.

isikhafulo sobisi

Isikhafulo sobisi is a love portion for bring back your partner it uses milk which is ubisi in zulu.

isikhafulo sothando

Isikhafulo sothando means a love spell this is used to bring back a partner or make someone love you

isikhafulo sefoni

Isikhafulo sefoni or sephone uses a phone, you use a phone to cast a love spell to someone.
ukuthenga isikhafulo

Buy isikhafulo and get it posted to you soon.... Uma ufuna ukuthenga izikhafulo zethu sicela uthinte kuwhatsapp thinta kuzovulekwa whatsapp 065 221 0383

Scammer Alert!! Kunama scams aqola abantu, athi azobuyisa umuntu, akwenzele umuthi on your behalf, bese ukhokhile akunike ama articles ami. Angisebenzisani nabo Thokoza gogo, Ayikho inyanga ekwazi ukukhafulela omunye umuntu. Imithi idinga wena mnikazi ukuthi uzenzele. Ayikho inyanga ebuyisa umuntu ngesithombe. Before ufakele imali umuntu mbuze ukuthi uzokuposela yini imithi? uma engakuposeli vula icala. Ungamfakeli imali umuntu othi uzokwenzela umuthi. Always ask for a person's bank account and click verify sender ukuze uthole ama details ebank owner.

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp