Umjendevu

Umjendevu owesifazane ongazange agane okhulele kubo waze wamdala, Umuntu wesifazane onezingane zakhe kubo omdala. Nje mawungafika lapho ungazi uyothi umama wakulelo khaya into ekhulumela yonke into la egcekeni, Intombazane engaganile ezalela ekhaya igcine sekungath iyona umama walelokhaya ngenxa yokuth ikhulumisa komfazi. Umjendevu umuntu wesifazane osedlulelwe yisikhathi engaganile uzenda zamshiya.

Umuthi wokuphasa wokuhlakanipha esikoleni

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe

izincazelo zamaphupho

Iziwasho nemithi

izithakazelo

izisho nezaga

Amagama esizulu izincazelo