Bathini Mbatha Contact details

Bathini Mbatha can be contacted on the telephone number that follows : 035 799 57** He is working at home which is at Mkhuphulangwenya Village, Empangeni. For direction you must check the website below, His website is https://www.bathinimbatha.co.za/.

Who is Bathini Mbatha?

Dr Bathini mbatha is traditional healer, a youtuber, a culturist. "Thokozani bogogo nomkhulu isalukazi sendoda lesi" that is how he normal greets on youtube videos. Sonke simazi ngama videos ka youtube, akhuluma ngezinto eziphathelene nosiko, umuthi , sometimes kuba ngama topics asizayo asinika ama advice amahle, ngenge video lapho echaza ngezinto ezenza imali ikulandele. Ama videos akhe achaza okuningi from ukuthwala ngamaboys , isigubhu, ukuthwala ngenyoka.

Gogo Bathini Mbatha Reviews

Dr Gogo bathini has positive reviews on both facebook and youtube, when you look at the number of likes and dislikes on his videos, you will see that most of the people do like and support what is he saying.

Dr gogo bathini consultation fees 2021

The consulation fees for 2021 starts at R200 depending on the situation you might end up paying more than R200, so it is better to chat with him first.

Does Dr gogo bathini consults on the phone?

As started on his youtube video description, he does not consult on the phone or on whatsapp. Please must be carefully of scammers that act as him and charge people over the phone.

Read more dreams below

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Scammer Alert!! Kunama scams aqola abantu, athi azobuyisa umuntu, akwenzele umuthi on your behalf, bese ukhokhile akunike ama articles ami. Angisebenzisani nabo Thokoza gogo, Ayikho inyanga ekwazi ukukhafulela omunye umuntu. Imithi idinga wena mnikazi ukuthi uzenzele. Ayikho inyanga ebuyisa umuntu ngesithombe. Before ufakele imali umuntu mbuze ukuthi uzokuposela yini imithi? uma engakuposeli vula icala. Ungamfakeli imali umuntu othi uzokwenzela umuthi. Always ask for a person's bank account and click verify sender ukuze uthole ama details ebank owner.

Read more ngamaphupho...