I website izoveza popup ekubuza ukuthi "Block" or "Allow notification", Ukuze uthole iziwasho zethu zamahala , wena khetha ku "allow notification".

uthwala kanjani?

Izindlela zokuthwala ziningi zihlukene kakhulu, izindlela ezijwayelekile zidinga ukuthi uchithe igazi, ekugcineni lezinto osuke uthwele ngazo ziyabuya zizobulala wena mnikazi wendaba.

Ukuthwala kwamhlabuyalingana lendawo yakwahlaba uyalingana idumile ngezinyanga ezinkulu, eziwaziyo umuthi kakhulu, abantu bayafisa ukuya kwamhlabuyalingana bahlangane nalezinyanga eziseqophelweni eliphezulu, sinazo izinyanga esizaziyo ezithwalisayo kodwa angeke sabhala ngazo kulelipage. uqaphele izinyanga ezingamaqola, scam ezizibhala ko internet naku facebook bese ziqola abantu imali.

Ukuthwala emozambique sekudume kakhulu esouth africa , kuthiwa emozambique kunamakhambi angekho la esouth africa asetshenziswa yizinyanga zakhona kuleliya lizwe. isibonelo amagundwane atholakala emozambique

Ukuthwala ngamagundane akusho ukuthi uthwala ngamagundane angempela, akuwona amagundane lawa esiwabona esouth africa, kodwa lawa awokuthwala atholakala emazweni afana no ghana, mozambique. anemithetho nawo lamagundwane , kunemithetho ekumele uyilandele njengokuthi isikhathi esiningi kumele uhlale wedwa, futhi kumele uwaphakele zonke izinsuku. Ukuthwala ngaphandle kwegazi uyakwazi ukukwenza ngokuthwala ngamagundane, umuntu angabuza ukuthi ukuthwala ngamagundane kuphelile yini? ngabe yindlela ephephile yini lena? ayancolisa amagundane, adinga ukukilinelwa. ukuthola imali usekhaya ungasebenzile ungawasebenzisa ama rats. Igundane/impuku/igundwane ngesingisi is a rat. Ukuthwala to be rich can be achieved by ukuthwala ngenyoka, amagundane, ngabafana, ngegazi, kanye nokuthwala nge nkosazane or ukuthwala with mermaid.

Read more dreams below

Hot topic

Iziwasho

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp

Unezinkinga empilweni? awuthandeki? izinto zakho azihambi kahle? Ukukhipha isichitho usebenzisa holy ash

Ukukhipha isinyama, amabhadi, ususe izinkinga, kukhanye izinto, ususe isichitho usebenzisa holly ash.

Umuthi wemali. Uyafuna ukuthandwa yimali? Ubenenhlanhla yemali? Umsebenzi? Umuthi wenhlanhla yemali.

Isiwasho sokubamnandi uma ungumuntu wesi-fazane, umuthi wokukhulelwa. Umuthi wokukilina issinye.