I website izoveza popup ekubuza ukuthi "Block" or "Allow notification", Ukuze uthole iziwasho zethu zamahala , wena khetha ku "allow notification".

Ucushwa kanjani umuntu wesifazane?

Ukucupha umuntu wakho angalali nabanye abantu, nangu umuthi wokucupha umfazi/ umuntu wesifazane. Udinga imithi emithathu uyihlanganise: umkhamba , uyifa and unukani Qgula lemithi ibe yimpuphu, bese wenza isikalo esifanayo, uyihlanganise, Bese ufaka isipunu esisodwa ku 1 litre, Uma senizohlangana kwinkonzo yasekamelweni, uzophuza u half wenkomishi, usumkhiyile ke angeke esathintwa wumuntu, emva konyaka uzobuye uphinde futhi uvuselele umuthi wakho uwuphinde futhi. Ukukhiya umfazi kubalulekile, kufana nokubiyela umuzi wakho ukuze izigangi zingasondela.

Namhlanje sifundile ukuthi ucushwa kanjani umuntu wesifazane usebenzisa izinduku ezintathu, Umfazi ofebayo uzobonakala ngombala, Uyakwazi yini ukuwusebenzisa ukucupha umuntu wesilisa / indoda lomuthi? Lomuthi wakhelwe ukucupha abantu besifazane, Kuleli page sinayo imithi yokubamba indoda ingafebi, Uma ufuna amaposts ethu kulelipage uzothola imithi eminingi esizayo ekubambeni indoda ingagangi ngaphandle.

Amaphupho menu

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp

Hot topic

Iziwasho

Go back buyela emuva