Dr mkhulu ubaba ka mashilamu

Dr. mkhulu's real name is Dr. mxolisi nkomonde, He is inyanga that is known ukuthi ngokuthwala, He has isilwane asilanda emozambique, ngabe uthwele nge nyoka (snake)? Lapho echaza kwi vuma fm interview no Dr khehlelezi wathi u Dr mkhulu uthwele ngesilwane.

Isigubhu sokuthwala siyizilwane phakathi sinezilwane, ukuthi awuzozibona wena njenge nyoka, ehambayo. isigubhu leso sidonsa imali , siyaphilisa, ngisho abafundisi bayasisebenzisa.

Mashilamu is the name of dr mkhulu's spiritual animal for ukuthwala that he fetched in mozambique so that he can be successfuly in life. The word mashilamu is not a zulu word but it sounds like an african word.

Directions for dr mkhulu and contact details

Dr mkhulu is from kwamhlabuyalingana, if you are taking taxis from durban Go to durban YMCA taxi rank and ask for taxi's to Bhabhanayo, Dr mkhulu's contact cellphone and telephone numbers are 078 051 11** and 078 780 06** You must check if those numbers are available on whatsapp or not.

Dr mkhulu snake

Does dr mkhulu has a snake? i doubt that he has a snake, he did not mention it on an interview with Dr mzo mkhehlelezi on vuma fm, he only mention that he has 'u boy' called mashilamu, Nothing was mentioned of the snake.

How many wives does dr mkhulu have? Dr mkhulu has seven wifes and many childrens, plus an additional spiritual object that helps him on his business.

Ukuthwala kwamhlaba uyalingana

Ukuthwala kwamhlabuyalingana ungaxhumana no dr mkhulu akuthwalise, uqaphele amaqola azibiza ngo dr mkhulu kuma social networks ungabomfakela umuntu ongamazi imali, udr mkhulu ufuna ugibele uye kuyena kwamhlaba uyalingana, uxoxe naye nixazulule inkinga yakho.

Read more dreams below

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Scammer Alert!! Kunama scams aqola abantu, athi azobuyisa umuntu, akwenzele umuthi on your behalf, bese ukhokhile akunike ama articles ami. Angisebenzisani nabo Thokoza gogo, Ayikho inyanga ekwazi ukukhafulela omunye umuntu. Imithi idinga wena mnikazi ukuthi uzenzele. Ayikho inyanga ebuyisa umuntu ngesithombe. Before ufakele imali umuntu mbuze ukuthi uzokuposela yini imithi? uma engakuposeli vula icala. Ungamfakeli imali umuntu othi uzokwenzela umuthi. Always ask for a person's bank account and click verify sender ukuze uthole ama details ebank owner.

Read more ngamaphupho...