ukuphupha Igazi eliphuma emakhaleni ngabe lichazani?

Ukuphupha ikhala. Igazi eliphuma emakhaleni in english is called epistaxis ngesizulu kuthiwa umangozima noma umongoza. Ukuphupha uphuma igazi emakhaleni kuchaza ukuthi kunesimo esinzima ozohlangana naso ngaphambili empilweni yakho, Akucaci ukuthi isimo sani, kungenzeka kwezothando, imali, umsebenzi, emndenini wakho. Ukuphupha uphuma amafinyila emakhaleni or ukuphupha ufinya kuchaza izinto ezimbili (1) kuchaza ukuthi uzoba nesivakashi, uma ungasitholi isivakashi kusuke kuchaza into enhle ezofika empilweni yakho. Ukuphupha unomkhuhlane ukhwehlela, uthimula, kubuhlung isifuba, umphimbo ukuphupha unomkhuhlane kuchaza ukuba buthaka kwesimo sakho nomunye umuntu kungenzeka isimo sakho no mzali or umngani or isithandwa sakho or i boss yakho

Read more dreams below Imithi iziwasho

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Scammer Alert!! Kunama scams aqola abantu, athi azobuyisa umuntu, akwenzele umuthi on your behalf, bese ukhokhile akunike ama articles ami. Angisebenzisani nabo Thokoza gogo, Ayikho inyanga ekwazi ukukhafulela omunye umuntu. Imithi idinga wena mnikazi ukuthi uzenzele. Ayikho inyanga ebuyisa umuntu ngesithombe. Before ufakele imali umuntu mbuze ukuthi uzokuposela yini imithi? uma engakuposeli vula icala. Ungamfakeli imali umuntu othi uzokwenzela umuthi. Always ask for a person's bank account and click verify sender ukuze uthole ama details ebank owner.

Read more ngamaphupho...